hall of fame

Position Dimension Euclidean norm Contestant Submission Date
11050165.68Yao SunDetails2023-08-16
21000155.21Yao SunDetails2022-11-1
1000158.30Yao SunDetails2022-10-24
3975144.55Yao SunDetails2022-10-7
975146.25Yao SunDetails2022-10-2
975151.42Yao SunDetails2022-09-3
4950132.17Yao SunDetails2022-10-25
950135.98Yao SunDetails2022-10-2
950139.84Yao SunDetails2022-08-26
950146.81Yao SunDetails2022-08-10
5925137.56Xiaohan Zhang,Longjiang Qu ,Chao Li
Zijian Zhou
Details2024-06-5
925138.70Yao SunDetails2022-08-7
6900115.98Yao SunDetails2022-08-7
900121.09Yao SunDetails2022-08-4
7875104.96Yao SunDetails2022-08-7
875109.66Yao SunDetails2022-08-4
875133.67Yao SunDetails2022-07-18
8850102.40Yao SunDetails2022-08-1
850117.99Yao SunDetails2022-07-18
850130.63Shengxuan JinDetails2021-11-16
982595.05Yao SunDetails2022-08-2
82595.16Yao SunDetails2022-08-1
825103.99Yao SunDetails2022-07-18
825111.22Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-06-8
825114.79Shengxuan JinDetails2021-11-16
825117.64Yoshinori Aono
Phong Nguyen
Details2017-01-4
825120.37Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-22
825122.38Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
10800101.96Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
800103.47Minghao Sun
Wei Zhang
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-05-3
800103.95Yoshinori Aono
Phong Nguyen
Details2017-01-4
800106.60Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-26
800111.33Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-24
800111.59Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-21
800112.83Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
800114.43Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
800114.78Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
800117.69Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-09-17
800120.05Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-23
1177592.49Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
77595.09Minghao Sun,Longjiang Qu ,Chao LiDetails2021-01-22
775100.14Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
775106.68Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
775112.54Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-17
775115.16Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-15
1275083.42Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
75083.53Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2021-02-19
75087.76Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
75093.25Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
75094.72Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
75095.99Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-09-4
750101.07Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-14
750106.29Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-22
750107.00Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
1372573.61Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
72578.77Minghao Sun
Wei Zhang
Shaojing Fu
Longjiang Qu
Details2022-02-17
72579.31Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2020-03-17
72580.65Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-21
72581.87Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
72582.89Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
72583.61Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-09-13
72585.73Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-6
72592.14Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-3
72592.83Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
72598.62Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
72599.77Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
725100.90Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
725103.72Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
1470068.48Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
70069.40Minghao Sun
Wei Zhang
Shaojing Fu
Longjiang Qu
Details2022-02-17
70069.64Minghao Sun
Zhichao Yang
Longjiang Qu
Chao Li
Details2020-10-19
70072.46Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
70074.74Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
70075.24Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
70076.17Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-09-13
70077.06Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-08-30
70078.54Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-8
70078.88Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-3
70081.80Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
70082.77Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
70083.52Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
70086.02Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
70087.06Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
70089.39Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
70089.43Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
70098.30Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
700103.60Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
1567560.94Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
67562.56Minghao Sun
Wei Zhang
Shaojing Fu
Longjiang Qu
Details2022-02-17
67563.95Minghao Sun
Zhichao Yang
Longjiang Qu,Chao Li
Details2020-08-31
67565.20Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
67566.64Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
67572.24Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-27
67572.81Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-26
67572.92Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
67573.65Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
67574.43Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
67574.78Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
67575.66Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
67580.09Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
67581.27Moon Sung LeeDetails
67581.88Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
67582.60Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
67590.63Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
1665051.66Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
65051.75Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-05-28
65051.95Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-05-27
65052.15Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-23
65053.07Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-23
65054.77Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
65056.30Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
65057.81Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-08-3
65061.94Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-14
65062.69Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details
65066.72Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
65069.45Moon Sung LeeDetails
65075.13Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
65077.27Panagiotis VoulgarisDetails
65077.40Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
65083.35Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
1764627.15Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-10-28
1862543.53Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
62544.70Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-06-4
62545.62Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
62549.59Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
62553.95Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-7
62554.78Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-1
62558.40Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-8
62559.41Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
62561.81Moon Sung LeeDetails
62562.19Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
62566.92Moon Sung LeeDetails
62566.99Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
62569.96Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
62580.55Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
1960038.08Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
60040.02Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2019-11-27
60040.67Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-23
60040.83Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-21
60041.17Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-19
60042.99Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
60045.30Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-07-16
60045.42Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-09-4
60047.28Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-15
60047.87Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-8
60049.19Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-28
60051.71Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-17
60052.01Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
60057.30Moon Sung LeeDetails
60057.42Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
60060.89Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
2057534.77Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
57535.23Minghao Sun
Wei Zhang
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-04-28
57535.40Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-23
57535.51Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-20
57536.51Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
57538.43Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-07-16
57539.15Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-4
57542.04Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-26
57542.71Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
57550.46Werner BackesDetails
57552.96Moon Sung LeeDetails
57569.05Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
57578.03Moon Sung LeeDetails
2155028.39Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
55029.43Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-06-9
55030.03Minghao Sun
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-06-7
55030.45Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-25
55030.61Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-24
55031.00Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-22
55031.59Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
55032.33Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-07-16
55032.48Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-12
55033.54Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-11
55035.86Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-27
55036.32Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-24
55036.41Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-23
55037.56Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-23
55038.29Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
55039.80Moon Sung LeeDetails
55040.00Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
55043.90Werner BackesDetails
55045.68Moon Sung LeeDetails
55052.93Markus RückertDetails
55057.62Markus RückertDetails
55060.54Moon Sung LeeDetails
2252525.28Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
52525.32Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-04-6
52525.46Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2013-03-28
52527.11Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-10-1
52528.41Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-08-9
52528.76Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-07-16
52529.14Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-09-12
52529.87Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-09-1
52530.08Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-08-11
52530.68Yuanmi Chen
Phong Nguyen
Details2011-07-29
52530.74Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
52537.27Moon Sung LeeDetails
52542.04Werner BackesDetails
52545.66Markus RückertDetails
52548.61Markus RückertDetails
52548.95Moon Sung LeeDetails
52567.73Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
2350021.28Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-11-3
50021.98Minghao Sun
Shaojing Fu
Longjiang Qu
Chao Li
Details2022-04-14
50022.34Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-08-30
50023.75Yoshinori Aono
Ken Naganuma
Details2012-07-16
50023.90Ismael Jimenez CalvoDetails2011-07-21
50025.26Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
50025.85Ismael Jimenez CalvoDetails
50026.06Thomas Plantard
Willy Susilo
Details
50028.48Moon Sung LeeDetails
50034.80Werner BackesDetails
50035.10Moon Sung LeeDetails
50035.71Markus RückertDetails
50052.19Nicolas Gama
Phong Q. Nguyen
Details
22510.10sheldon naturoDetails2023-07-28
22510.20Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-08-28
22510.44Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-08-28
2008.37XiXuan DengDetails2023-12-10
2009.22sheldon natruo Details2023-07-28
2009.33Luyao Xu
Zhengyi Dai
Baofeng Wu
Details2022-08-27
20010.30AlDetails2022-08-27
20018.57Ziyu ZhaoDetails2021-05-7
20019.57John DoeDetails2020-04-1
809.11aaaa34Details2014-05-6